• Pn-Pt: 10:00 – 17:00
  • .
  • Sb-Nd: Nieczynne
  • .
  • Rzeszów, ul. Strzelnicza 1
  • .
Nietolerancja a migrena

Nietolerancja pokarmowa a migrena

Nietolerancja a migrenaMigrena to pulsujący, powtarzający się  ból głowy trwający zazwyczaj od kilku godzin do 3 dni.
W przebiegu migreny występują także zawroty głowy, zaburzenia snu, nudności, wymioty i bóle brzucha. Zarówno w leczeniu doraźnym migreny, jak i w leczeniu profilaktycznym proponowane są różnorodne leki. Jednak farmakoterapia nie jest leczeniem przyczynowym migreny, często niesie za sobą skutki uboczne zażywania leków, m.in. istnieje możliwość nadużycia leków i powstania zespołu wtórnych bólów głowy. Znane są także przypadki uzależnień pacjentów z migreną od leków przeciwbólowych, również niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen) dostępnych w większości bez recepty.

Bóle głowy mogą być wywoływane przez różne czynniki, ale aż w 75% przypadków migrenę zapoczątkowują nieprawidłowe procesy w przewodzie pokarmowym związane z nadwrażliwością pokarmową. Objawy migreny często występują następnego dnia lub później po spożyciu danego pokarmu, dlatego największe znaczenie w diagnostyce mają testy na nietolerancje pokarmową oparte na badaniu przeciwciał klasy G (IgG). Naukowcy (Rees i wsp., 2005) przeprowadzili badanie, w którym objęli pacjentów z objawami migreny zgłaszających się lekarza pierwszego kontaktu. Celem badania była odpowiedź na pytanie, czy u pacjentów z objawami migreny występuje nietolerancja pokarmowa IgG zależna, oraz czy do poprawy ich stanu zdrowia może przyczynić się wyłączenie z diety pokarmów uczulających, zidentyfikowanych testem na nietolerancję pokarmową. Badania wykazały, że 40 % pacjentów którzy stosowali dwumiesięczną dietę wykluczającą szkodliwe pokarmy odnotowało poprawę w zakresie objawów migrenowych. Co więcej, ponad 60% pacjentów stosujących się do zaleceń dietetycznych doświadczyło nawrotu bólu głowy po ponownym spożyciu nietolerowanych pokarmów. Zdaniem autorów badanie dowiodło, że zmiana diety w celu przeciwdziałania nietolerancji pokarmowej może być również efektywną metodą leczenia pacjentów cierpiących na migrenę. Powyższe obserwacje zostały potwierdzone przez innych naukowców (Aply i wsp., 2010), którzy także wykazali, że dieta eliminująca produkty zidentyfikowane testem na nietolerancję pokarmową jest skuteczną strategią zmniejszania dolegliwości migrenowych.

Powszechnie uważa się, że migrena jest chorobą dorosłych, zwłaszcza kobiet. W rzeczywistości na bóle głowy mogą cierpieć także dzieci i młodzież, u których szczególnie trudno zdiagnozować przyczynę bólu głowy, ponieważ nie zawsze potrafią określić swoje dolegliwości. Dlatego w rozpoznaniu migreny, zwłaszcza u dzieci, ważny jest wywiad i testy diagnostyczne w kierunku nietolerancji pokarmowej. Jeżeli w pierwszych latach życia dziecka cierpiącego na migreny nie wyeliminujemy z diety szkodliwych pokarmów, to procesy zachodzące w centralnym układzie nerwowym mogą doprowadzić do zaburzeń zachowania i zespołu nadreaktywności w postaci zaburzenia koncentracji uwagi, rozkojarzenia, trudności w przyswajaniu wiedzy, drażliwości czy niespołecznych zachowań.

Źródło: Cambridge Diagnostics